Kadra 1959 - 2013

O szkole » Kadra 1959 - 2013

ROK SZKOLNY 1980/1981

Dyrektor szkoły: Jan Lewandowski

ROK SZKOLNY 1979/1980

Dyrektor szkoły: Jan Lewandowski
Nauczyciele: Lewandowska Jadwiga, Irena Barańska, Jadwiga Kamińska, Marianna Boruszewska, Jan Rutkowski, Maria Tuchewicz, Jadwiga Wędrowska, Alicja Bruzda, Małgorzata Korzeniewska, Barbara Mówińska
Ilość uczniów: 189. Szkoła ośmioklasowa.
Ilość uczniów w SP w Godziszewach: 18

ROK SZKOLNY 1978/1979

Dyrektor szkoły: Jan Lewandowski Nauczyciele: Lewandowska Jadwiga, Irena Barańska, Jadwiga Kamińska, Marianna Boruszewska, Jan Rutkowski, Maria Tuchewicz, Jadwiga Wędrowska, Roman Piotrowski, Józef Pełczyński
Ilość uczniów: 180. Szkoła ośmioklasowa.
Utworzono klasy specjalne. Zostali przyjęci uczniowie z Godziszew od klasy III.W tym roku utworzono Szkoła Podstawowa w Godziszewach została przekształcona w filię SP w Stępowie.
Ilość uczniów w SP w Godziszewach: 29

ROK SZKOLNY 1977/1978

Dyrektor szkoły: Jan Lewandowski
Nauczyciele: Lewandowska Jadwiga, Irena Barańska, Jadwiga Kamińska, Ewa Burmistrzak, Marianna Boruszewska, Jan Rutkowski, Jadwiga Wędrowska
Ilość uczniów: 176. Szkoła ośmioklasowa.

ROK SZKOLNY 1976/1977

Dyrektor szkoły: Jan Lewandowski
Nauczyciele: Lewandowska Jadwiga, Irena Barańska, Maria Pankowska, Jadwiga Kamińska, Maria Mederowska, Ewa Burmistrzak
Ilość uczniów: 138. Szkoła ośmioklasowa.

ROK SZKOLNY 1975/1976

Dyrektor szkoły: Jan Lewandowski
Nauczyciele: Lewandowska Jadwiga, Jan Rutkowski, Irena Barańska, Maria Pankowska, Jadwiga Kamińska, Maria Mederowska, Ewa Burmistrzak
Ilość uczniów: 117. Szkoła ośmioklasowa.

ROK SZKOLNY 1974/1975

Dyrektor szkoły: Jan Lewandowski
Nauczyciele: Lewandowska Jadwiga, Jan Rutkowski, Irena Barańska, Maria Pankowska, Roman Krajewski, Roman Czajkowski, Jadwiga Kiełbus, Maria Mederowska
Ilość uczniów: 145. Szkoła ośmioklasowa.
Wprowadzono klasę VIII uzawodowioną dla uczniów opóźnionych w nauce.

ROK SZKOLNY 1973/1974

Dyrektor szkoły: Jan Lewandowski
Nauczyciele: Lewandowska Jadwiga, Jan Rutkowski, Irena Barańska, Maria Pankowska, Ewa Burmistrzak , Jadwiga Kiełbus, Jan Wojciechowski
Ilość uczniów: 136. Szkoła ośmioklasowa.

ROK SZKOLNY 1972/1973

Dyrektor szkoły: Jan Lewandowski
Nauczyciele: Lewandowska Jadwiga, Jan Rutkowski, Henryka Jeżewska, Elżbieta Waruszewska, Irena Barańska, Maria Pankowska
Ilość uczniów: 145. Szkoła ośmioklasowa.

ROK SZKOLNY 1971/1972