Wykaz podręczników

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Oddział przedszkolny

 „TROPICIELE”  roczne przygotowanie przedszkolne, wyd. WSiP. 

kl. I

„Mój elementarz” - darmowy podręcznik wraz z ćwiczeniami.

język angielski – darmowy podręcznik wraz z ćwiczeniami. 

kl. II

„Mój elementarz” - darmowy podręcznik wraz z ćwiczeniami.

język angielski – darmowy podręcznik wraz z ćwiczeniami. 

kl. III

"Odkrywam siebie i świat" (pakiet), wyd. MAC Edukacja.

jęz. angielski - „Treetops 3” Sarah M. Howel i Lisa Kester – Dodgson - podręcznik + ćwiczenie z płytą, wyd. OXFORD

kl. IV

Darmowe podręczniki w ramach dotacji MEN.

j. niemiecki: „Mach mit! 1”, wyd PWN – książka + ćwiczenie (nowa edycja) 

kl. V

język polski: „Słowa na start!” M. Derlukiewicz, wyd. Nowa Era - podręcznik, 2 części ćwiczenia, zeszyt ucznia

matematyka: „Matematyka z plusem”,  N. Dobrowolska, P. Zarzycki, M. Jucewicz, wyd. GWO - podręcznik i ćwiczenia

historia: „Wczoraj i dziś” G. Wojciechowski, wyd. Nowa Era - podręcznik i ćwiczenie

przyroda: „Tajemnice przyrody” J. Stawarz i in., wyd. Nowa Era - podręcznik i ćwiczenia

język angielski: 1) „Steps in English 2” Tim Falla, podręcznik + ćwiczenie z płytą CD.

2) „Exam Steps in English 2” Paul A Davies, Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak, Wyd. OXFORD - ćwiczenia przygotowujące do egzaminu  (w komplecie z podręcznikiem)

 język niemiecki: „Macht mit! 2” M. Materniak, H. Wachowska, wyd. PWN - książka + ćwiczenie

muzyka: „Klucz do muzyki 5” U. Smoczyńska, K. Jakóbczak – Drążek, A. Sołtysik, wyd. WSiP

plastyka: „Do dzieła!” J. Lukas, K. Onak, wyd. Nowa Era

zajęcia techniczne: „Jak to działa?” L. Łabecki, M. Łabecka, wyd. Nowa Era

religia: „Przymierze z Bogiem” pr. zbiorowa

zajęcia komputerowe: „To lubię!”, wyd. Nowa Era

kl. VI

język polski - „Słowa na start!”, wyd. Nowa Era, podręcznik + 2 ćwiczenia + zeszyt ucznia

matematyka - „Matematyka z plusem”, wyd. GWO, podręcznik + 3 zeszyty ćwiczeń

historia - „Wczoraj i dziś”, wyd. Nowa Era, podręcznik + 2 zeszyty ćwiczeń

przyroda - „Tajemnice przyrody”, wyd. Nowa Era, podręcznik + 2 zeszyty ćwiczeń

zajęcia komputerowe - To lubię!”, wyd. Nowa Era

zajęcia techniczne - Jak to działa?” L. Łabecki, M. Łabecka, wyd. Nowa Era

plastyka - Do dzieła!” J. Lukas, K. Onak, wyd. Nowa Era

muzyka - „Klucz do muzyki 6”, wyd. WSiP

język niemiecki - „Mach mit 3”, wyd. PWN, podręcznik + ćwiczenie

język angielski - „Steps in English 3” Tim Falla, Paul A Davies, Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak – podręcznik + ćwiczenie z płytą CD. wyd. OXFORD.