Kadra 1959 - 2013

O szkole » Kadra 1959 - 2013

ROK SZKOLNY 2000/2001

Dyrektor szkoły: Krzysztof Jeżewski, od listopada 2000 r. Janusz Małecki
Nauczyciele: Grażyna Nowatkowska, Beata Goślicka, Henryka Chrzanowska, Iwona Makowska, Jarosław Goślicki, Ewa Boruszewska, Maria Słodowska, ks.Kazimierz Rostkowski
Ilość uczniów: 110. Szkoła sześcioklasowa.

ROK SZKOLNY 1999/2000

Dyrektor szkoły: Jarosław Goślicki
Nauczyciele: Jadwiga Kamińska, Grażyna Nowatkowska, Beata Goślicka, Henryka Chrzanowska, Iwona Makowska, Joanna Wiśniewska, Grażyna Gadomska, Ewa Boruszewska, Maria Słodowska, Mieczysław Piątkowski, ks.Kazimierz Rostkowski
Ilość uczniów: 110. Reforma szkolnictwa- zmiana organizacji szkoły (bez klasy VII).

ROK SZKOLNY 1998/1999

Dyrektor szkoły: Jarosław Goślicki
Nauczyciele: Lewandowska Jadwiga, Jadwiga Kamińska, , Grażyna Nowatkowska, Beata Goślicka, Jadwiga Wędrowska, Henryka Chrzanowska, Iwona Makowska, Joanna Wiśniewska, Grażyna Gadomska, Ewa Boruszewska, Maria Słodowska, Mieczysław Piątkowski, ks.Kazimierz Rostkowski
Ilość uczniów: 138. Szkoła ośmioklasowa.
Rozwiązanie Szkoły Podstawowej w Godziszewach.

ROK SZKOLNY 1997/1998

Dyrektor szkoły: Jarosław Goślicki
Nauczyciele: Lewandowska Jadwiga, Jadwiga Kamińska, , Grażyna Nowatkowska, Beata Goślicka, Jadwiga Wędrowska, Henryka Chrzanowska, Iwona Makowska, Joanna Malinowska, Grażyna Gadomska, Ewa Boruszewska, Alicja Bruzda, Maria Słodowska, Mieczysław Piątkowski, ks.Kazimierz Rostkowski
Ilość uczniów: 142. Szkoła ośmioklasowa.
Nauczyciele w Godziszewach: Teresa Łukaszewska, Barbara Nowicka
Ilość uczniów w SP w Godziszewach: 9

ROK SZKOLNY 1996/1997

Dyrektor szkoły: Jarosław Goślicki
Nauczyciele: Lewandowska Jadwiga, Jadwiga Kamińska, , Grażyna Nowatkowska, Beata Goślicka, Jadwiga Wędrowska, Henryka Chrzanowska, Iwona Makowska, Joanna Malinowska, Grażyna Gadomska, Ewa Boruszewska, Alicja Bruzda,Maria Słodowska, Mieczysław Piątkowski, ks.Kazimierz Rostkowski
Ilość uczniów: 159. Szkoła ośmioklasowa.
Nauczyciele w Godziszewach: Alicja Bruzda, Teresa Łukaszewska, Barbara Nowicka, Jerzy Ulewicz
Ilość uczniów w SP w Godziszewach: 15

ROK SZKOLNY 1995/1996

Dyrektor szkoły: Jarosław Goślicki
Nauczyciele: Jadwiga Kamińska, Maria Tuchewicz, Grażyna Nowatkowska, Beata Goślicka, Jadwiga Wędrowska, Henryka Chrzanowska, Iwona Makowska, Joanna Malinowska, Grażyna Gadomska, Ewa Boruszewska, Maria Słodowska, Teresa Łukaszewska, Mieczysław Piątkowski, ks.Kazimierz Rostkowski
Ilość uczniów: 149. Szkoła ośmioklasowa.
Nauczyciele w Godziszewach: Alicja Bruzda, Teresa Łukaszewska, Barbara Nowicka, Jerzy Ulewicz
Ilość uczniów w SP w Godziszewach: 25

ROK SZKOLNY 1994/1995

Dyrektor szkoły: Jarosław Goślicki
Nauczyciele: Jadwiga Kamińska, Maria Tuchewicz, Grażyna Nowatkowska, Beata Goślicka, Jadwiga Wędrowska, Henryka Chrzanowska, Iwona Makowska, Joanna Malinowska, Grażyna Gadomska, Ewa Boruszewska, Maria Słodowska, Teresa Łukaszewska, Beata Rychlik, ks.Kazimierz Rostkowski
Ilość uczniów: 124. Szkoła ośmioklasowa.
Nauczyciele w Godziszewach: Alicja Bruzda, Teresa Łukaszewska, Barbara Nowicka
Ilość uczniów w SP w Godziszewach: 29

 ROK SZKOLNY 1993/1994

Dyrektor szkoły: Jarosław Goślicki
Nauczyciele: Jadwiga Kamińska, Maria Tuchewicz, Grażyna Nowatkowska, Beata Goślicka, Jadwiga Wędrowska, Henryka Chrzanowska, Iwona Makowska, Joanna Malinowska, Grażyna Gadomska, Ewa Boruszewska, Maria Słodowska, Teresa Łukaszewska, Beata Rychlik, Anatol Filimoniuk
Ilość uczniów: 119. Szkoła ośmioklasowa.
Nauczyciele w Godziszewach: Alicja Bruzda, Teresa Łukaszewska, Barbara Nowicka
Ilość uczniów w SP w Godziszewach: 31

ROK SZKOLNY 1992/1993

Dyrektor szkoły: Jarosław Goślicki
Nauczyciele: Irena Barańska, Jadwiga Kamińska, Maria Tuchewicz, Grażyna Nowatkowska, Beata Goślicka, Jadwiga Wędrowska, Henryka Chrzanowska, Iwona Makowska, Joanna Malinowska, Grażyna Gadomska, Ewa Boruszewska, Maria Słodowska, Teresa Łukaszewska, Anatol Filimoniuk
Ilość uczniów: 143 Szkoła ośmioklasowa.
W tym roku Szkoła Podstawowa w Godziszewach ponownie została przekształcona w filię SP w Stępowie. Nauczyciele: Alicja Bruzda, Teresa Łukaszewska, Barbara Nowicka
Ilość uczniów w SP w Godziszewach: 33

ROK SZKOLNY 1991/1992

Dyrektor szkoły: Jan Lewandowski
Nauczyciele: Irena Barańska, Jadwiga Kamińska, Maria Tuchewicz, Grażyna Nowatkowska, Jarosław Goślicki, Jadwiga Wędrowska, Henryka Chrzanowska, Iwona Makowska, Joanna Malinowska, Grażyna Gadomska, Ewa Boruszewska, Maria Słodowska
Ilość uczniów: 141. Szkoła ośmioklasowa.