Dzieje najnowsze

O szkole » Dzieje najnowsze

Jeszcze dwadzieścia lat temu  były tu liczne klasy, prawie dwustu uczniów. Były też tzw. klasy specjalne, warsztaty dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci. Prowadzone były zajęcia pozalekcyjne: sportowe, kółka taneczne, PCK, Szkolne Koło Krajoznawczo –Turystyczne, ZHP. Nauka odbywała się w systemie ośmioklasowym.


Pani Grażyna Nowatkowska z uczniami po lekcji matematyki.


Pierwsze spotkanie z komputerem.


Zabawy i gry sportowe z okazji Dnia Dziecka.

Zespoły taneczne prowadzone  wówczas przez panią Marię Boruszewską zdobywały liczne nagrody i wyróżnienia.


Zespół taneczny OBERTASY.

Prezentował tańce regionalne, ludowe i współczesne. Reprezentował naszą szkołę na szczeblach wojewódzkich i krajowych. Na występach zawsze zbierał gromkie oklaski.


Zespół taneczny PIRUECIK.

Strony: