Chroń Dziecięce Uśmiechy

Galeria » Chroń Dziecięce Uśmiechy

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy”, który był realizowany na poziomie wszystkich klas oraz oddziału przedszkolnego. W ramach realizacji projektu zostały zrealizowane konkursy, pogadanki na lekcji przyrody, zabawy na zajęciach świetlicowych. Opiekun Szkolnego Koła PCK p. Henryka Chrzanowska zaprosiła uczniów kl. IV i V do konkursu pod hasłem "Zdrowe zęby". Dzieci wykonały różne prace: plastyczne i literackie. Najciekawsze prace zostały nagrodzone dyplomami i upomonkami, które zostały wręczone przez dyrektora szkoły pana Sławomira Malinowskiego. Laureatami zostali: Martyna Arentowicz, Zuzanna Betlejewska i Paweł Pietrzak.
Gratulujemy!