STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Start » STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI
W STĘPOWIE

Wprowadzenie

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określiła warunki skutecznej ochrony małoletnich przed różnymi formami przemocy. Wprowadzone zmiany wskazują na potrzebę opracowania jasnych i spójnych standardów postępowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich...

pełna treść  -> załącznik poniżej