Z historii szkoły

O szkole » Z historii szkoły

Po zakończeniu działań I wojny światowej w 1918 r., dzięki staraniom mieszkańców wsi Stępowa, otwarto po raz pierwszy trzyklasową szkołę powszechną. Mieściła się ona w oficynie majątku p. Grabskiego. Pierwszą nauczycielką była p. Wanda Turalska, która włożyła wiele wysiłku w wyrugowanie zaniedbań kulturowych wsi, w której mieszkało około 70 rodzin z czego 30 to rodziny dworskie utrzymujące się z pracy w majątku obszarniczym p. Grabskiego.

Do szkoły chodzą dzieci z dwóch wsi Stępowa i Kotów. W 1923 roku szkoła zostaje przeniesiona do prywatnego domu p. Sokołowskiego. Z uwagi na to, że skupiała ona dzieci z dwóch wsi i długość drogi niektórych dzieci z Kotów wynosi ponad 5 km, snują się plany budowy nowej szkoły na pograniczu Stępowa i Kotów. Koncepcja ta jednak upada, ale szkoła w 1928 roku zostaje przeniesiona do p. Raszkowskiego mieszkającego na krańcu Stępowa, a sąsiadującego z terenami Kotów.

W roku szkolnym 1938/39 szkoła przenosi swoją siedzibę do mieszkania p. Sokołowskiego mieszkającego w centrum Stępowa. Tu prowadziła swoją działalność aż do wybuchu II wojny światowej. W 1928 roku podwyższony został stopień organizacyjny tej szkoły do 4 klas.

Kadrę nauczycielską w okresie przedwojennym kolejno stanowili:
1. Turalska Wanda
2. Tuz
3. Symotnik Grzegorz
4. Szczęśniak Aniela

Pani Aniela Szczęśniak pracowała w tutejszej szkole do chwili wybuchu II wojny światowej. W listopadzie 1939 roku została zamordowana przez sprawców hitlerowskich.

Strony: